Hi utsuri

£495

Hi Utsuri. Breeder Hirosawa

.

45cm. Breeder Hirosawa. Age nisai